Unia

DE STATE VAN DE FAMILIE VAN UNIA

De familie van Unia, geslacht van grietmannen en officieren, die meerdere stinsen in Friesland bezaten. Uniastate Bears is daar één van. Na afbraak van de State in 1756 ligt het terrein er eeuwenlang verlaten bij. Alleen de Poarte is nog een schamele getuige van het rijke verleden van deze locatie. Totdat rond 1990 een initiatief ontstaat om de state te laten herleven. Waar eens de stenen muren stonden verrijst een stalen replica, als een luchtspiegeling van het verleden. Het was een L-vormig gebouw met een slanke traptoren in de oksel. De toren biedt een prachtig uitzicht over het landschap

Uniastates in en rondom Leeuwarden

  1. Leeuwarden: 1450 het Uniahuis
  2. Marsum: 1480 Uniastate
  3. Bears: ±1530, Tjerck van Unia, waar later ook zoon Jochem zijn intrek nam. De namen van Jochem van Unia en zijn vrouw Trijn Epesdocher staan nog altijd in de klokken gegraveerd boven in de toren van de kerk te Bears.
  4. Wurdum: 1578, Uniastins
  5. Terkaple: Boerderij met voorop in de dakpannen de naam Unia
  6. Oantsjerk: Doktershuis met op de voorgevel helder en duidelijk de naam Uniastate.
  7. Dokkum: Boerderij met de naam Uniazathe